Porady dla klientów

KILKA PORAD

Wybór odpowiedniego kominka

Podstawowym kryterium jakim należy się kierować przy doborze wkładu kominkowego jest przekrój przewodu kominowego. Nie powinien on być mniejszy niż przekrój wylotu spalin we wkładzie. Minimalna wysokość komina winna wynosić 4,5 m., a wylot przewodu dymowego powinien sięgać ponad kalenicę ok.60 cm. Następnie należy dobrać moc kominka do wielkości ogrzewanej powierzchni. 1kW mocy pozwala ogrzać ok. 10 m2 przy standardowej wysokości i średnim współczynniku izolacji ścian.

Instalacja wkładu

  • wkład kominkowy należy montować przy ścianach wykonanych z materiałów niepalnych
  • aby zimne powietrze zostało ogrzane należy pomiędzy wkładem, a ścianą zostawić przestrzeń ok. 10 cm
  • wkład ze względu na swój ciężar należy montować na podłodze wykonanej z materiałów niepalnych
  • lub odpowiednio zabezpieczonej - o odpowiedniej wytrzymałości
  • wkład kominowy łączymy z przewodem dymowym przy pomocy rury i kolanka ze stali kwasoodpornej pod katem ok. 450 lub rurą typu "spiro" z blachy żaroodpornej lub kwasoodpornej

Zalecany opał

  • sezonowane drewno twarde z drzew liściastych: dąb, buk, akacja, brzoza
  • brykiety z trocin

Przed montażem, prosimy bezwzględnie zapoznać się z polskimi normami budowlanymi. .


Rodzaj podmurowania. Pod wylewką betonową w miejscu, gdzie ma stać kominek (a nawet po jego obrysie po 20 cm) nie powinna być położona izolacja cieplna, a to ze względu na jego ciężar


Wykonanie zarówno wlotu powietrza konwekcyjnego, ja i wlotu powietrza do spalania (minimalna powierzchnia wlotu powietrza jest ściśle określona dla każdego typu urządzenia). Musi być doprowadzony dopływ powietrza z zewnątrz, powinna być możliwość zamykania tego przepływu, aby uniknąć strat ciepła w pomieszczeniu, gdy kominek jest nieużywany.

Zachowanie odpowiedniej przestrzeni między wkładem lub kasetą a obudową umożliwiającą ruch powietrza konwekcyjnego (minimum 5 cm).


Przewód dymowy połączyć starannie z króćcem pod kątem 45o. W najnowszych modelach wkładów przewód dymowy jest wkładany do wnętrza urządzenia. Połączenie takie gwarantuje, że skropliny z komina będą spływać bezpośrednio do paleniska. Przewód dymowy powinien być podłączony do komina możliwie krótkim przewodem (rurą) o średnicy zgodnej ze średnicą króćca wylotu spalin

 Okap wykonać z ognioodpornych materiałów (np. z profili stalowych, ognioodpornych płyt gipsowo-kartonowych z izolacją z wełny mineralnej).

 Komora dekompresyjna znajduje się tuż nad górną krawędzią kratki wylotu powietrza. Chroni ona strop przed działaniem gorącego powietrza. Komora jest izolowana. Powinny być w niej zainstalowane dwie kratki: wylotu tuż przy suficie i wlotu nieco niżej.

Połączenie kominka z kominem wykonać w ten sposób, że sadze i skropliny spływają do paleniska. Stożkowy kształt połączenia zapobiega gromadzeniu się sadzy. Komin rozpoczyna się co najmniej 5 cm poniżej sufitu.

 

Wentylacja. Dla zapewnienia dobrego funkcjonowania przy naturalnym ciągu, należy sprawdzić czy wystarczające jest w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane jest urządzenie, powietrze niezbędne do spalania. W budynkach wyposażonych w kontrolowaną wentylację mechaniczną, budynek znajduje się lekko w podciśnieniu i niezbędna jest instalacja ujęcia powietrza zewnętrznego, przekroju równego co najmniej 50 cm2.

Umieszczenie urządzenia. Wybieramy centralne miejsce budynku-lokalu, dla ułatwienia dobrego rozdziału ciepłego powietrza konwekcyjnego po pomieszczeniu głównym. Rozchodzenie się ciepłego powietrza konwekcyjnego do innych pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą drzwi komunikacyjnych. Pomieszczenia te muszą być w podciśnieniu lub być wyposażone w kratki odpowietrzające, polepszające krążenie ciepłego powietrza.

Podłoga i ściany działowe. Upewnić się, czy nie składają się, ani nie są pokryte materiałami łatwopalnymi, bądź niszczącymi się pod wpływem ciepła (tapety, wykładziny, boazerie, lekkie przegrody z izolacją na bazie plastyku). W przeciwnym wypadku należy przewidzieć stosowne zabezpieczenie, jak na przykład płytę blaszaną.

Przewód przyłączeniowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi wymogami. Urządzenie musi znajdować się jak najbliżej komina. Urządzenie zostanie połączone z przewodem spalinowym za pomocą rur spalinowych zgodnych z przepisami do spalania drewna.

Średnica rury nie może być mniejsza od wylotu spalin z urządzenia. Jeśli tak jest, redukcja musi być mniejsza o jedną średnicę od średnicy dyszy i znajdować się jak najdalej od połączenia z urządzeniem. Połączenie może odbywać się, bądź pionowo do przewodu wychodząc pod sufitem, bądź poziomo do przewodu wychodząc z podłogi. Połączenie kielichowe przewodu z urządzeniem powinno być szczelne.

Dla pomieszczeń wentylowanych mechanicznie szczelność zabezpiecza przed zasysaniem dymu poza przewód spalinowy. Przewód podłączeniowy, regulator ciągu muszą być widoczne, dostępne do czyszczenia.

Piece, kozy

Piec musi być ustawiony w bezpiecznej odległości

od wszelkich łatwopalnych produktów Piec wolno stojący powinien być ustawiony na niepalnym podłożu o odpowiedniej

nośności. Piec wolnostojący powinien być podłączony do oddzielnego pionu

kominowego.

Bezpieczeństwo

Koza powinna być ustawiona na podłożu niepalnym o grubości co najmniej

30 cm. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami powinna być

zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej

30cm, sięgającym poza krawędzie drzwiczek. (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690,

§265 ust.1).

Koza oraz elementy przyłączeniowe systemu wylotu spalin powinny być oddalone

od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku

co najmniej 60 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm lub

inną równoważną okładziną o co najmniej 30 cm (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690,

§265 ust.1).

wabusiness template